ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với website chính thức của OKVIP tại thị trường Việt Nam. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này nữa.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả văn bản, biểu tượng, logo, hình ảnh, đồ hoạ, video và bất kỳ nội dung có trên trang web này sẽ thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của OKVIP hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phát hành, phân phối, lưu trữ, truyền tải, trình diễn công cộng hoặc sử dụng bất cứ tài liệu có trên trang web này khi không có sự đồng ý bằng văn bản của OKVIP hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi cung cấp trang web này cùng các dịch vụ liên quan cho người dùng chủ yếu với mục đích giải trí. Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web này cùng các dịch vụ liên quan sẽ không bị hư hỏng, trục trặc, gián đoạn hoặc mất mát thông tin.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất nào nảy sinh do việc sử dụng hoặc từ chối sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất như mất tiền, mất tài sản, mất uy tín hoặc mất danh tiếng.

Quy định pháp lý

Trang web này và các điều khoản và điều kiện liên quan được bảo vệ theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý với toàn bộ các luật pháp, quy tắc và thông lệ có liên quan đến sử dụng trang web này cùng các dịch vụ liên quan.

Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nảy sinh từ hoặc liên quan đến trang web này ngoài các điều khoản và điều kiện trên sẽ được phân xử ở toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn và sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Hệ thống của chúng tôi sẽ thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục tiêu cung cấp tới bạn các dịch vụ giải trí trực tuyến.

OKVIP không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp được cho phép từ luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm quy định chính sách bảo mật tại đây: https://okvips.online/chinh-sach-bao-mat/