CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn đến với website https://okvips.online/– Trang web chính thức của Liên minh OKVIP tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và an toàn của người dùng khi truy cập website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách thức Liên minh thu thập, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Khi bạn sử dụng website, tức là bạn đã đồng ý với các quy định và điều kiện của chính sách bảo mật này. Xin vui lòng không sử dụng website của chúng tôi nếu bạn không đồng ý.

Chính sách bảo mật OKVIP

Mục đích

 • Giải thích giúp bạn các loại hình thông tin cá nhân sẽ được thu thập trên website
 • Giải thích mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân khách hàng.
 • Chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Nêu rõ các biện pháp bảo mật được công ty sử dụng

Phạm vi áp dụng

Tất cả người dùng sẽ ở trong phạm vi chính sách bảo mật này khi truy cập và sử dụng website https://okvips.online/, bao gồm toàn bộ số khách hàng đã đăng ký và số khách hàng tiềm năng.

Chính sách bảo mật không áp dụng cho bất kỳ trang web khác mà bạn có thể truy cập thông qua đường link trên website https://okvips. online/. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc cách thức xử lý thông tin cá nhân của các trang web đó. Trước khi sử dụng, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của mỗi trang web đó.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Khi bạn sử dụng website okvips.online, bạn có quyền:

 • Yêu cầu truy cập, sửa đổi, loại bỏ hoặc ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho một tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo, khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Chấm dứt việc xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu việc xử lý vi phạm quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp của bạn.
 • Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Bạn có nghĩa vụ khi bạn sử dụng website của chúng tôi:

 • Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, trung thực và chính xác cho khách hàng khi được yêu cầu.
 • Bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn.
 • Không sử dụng website của chúng tôi vào bất kỳ mục đích giả mạo, lừa đảo, gây thiệt hại hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác.
 • Tuân thủ theo quy định của pháp luật và các quy định và hướng dẫn sử dụng website của chúng tôi.

Cách thức thu thập và xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng khi họ:

 • Truy cập và sử dụng website của chúng tôi.
 • Tạo tài khoản trên website của chúng tôi.
 • Thực hiện các trò chơi online trên website của chúng tôi.
 • Hoàn tất các giao dịch thanh toán trên website của chúng tôi.
 • Liên lạc với khách hàng bằng email, hotline, chat trực tuyến hoặc các phương thức khác.

Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn bao gồm:

 • Thông tin cơ bản: Tên, giới tính, quốc tịch, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia sử dụng.
 • Thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực.
 • Thông tin thanh toán: Số tài khoản ngân hàng, số thẻ thanh toán, số tài khoản ngân hàng.
 • Thông tin sử dụng: Lịch sử truy cập, lịch sử trò chơi, lịch sử giao dịch, lượt truy cập, comment.
 • Thông tin khác: Địa chỉ MAC, tên máy chủ, loại thiết bị, vị trí IP.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ trò chơi trực tuyến an toàn và chất lượng cao.
 • Bảo vệ mật khẩu và tài khoản của bạn khi bạn đăng nhập và sử dụng website của chúng tôi.
 • Xử lý các khoản thanh toán của bạn nhanh chóng và an toàn.
 • Gửi cho bạn thông báo, tin tức khuyến mãi.
 • Xử lý các khiếu nại đối với sản phẩm dịch vụ, khiếu nại
 • Cung cấp tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu

Biện pháp bảo mật được sử dụng

Để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập, sử dụng, sao chép, thay đổi hoặc phá huỷ trái phép, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và an toàn, bao gồm:

 • Mã hoá thông tin cá nhân với thuật toán MD5
 • Lưu trữ thông tin cá nhân tại các địa điểm được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa.
 • Đào tạo và giám sát nhân viên về việc thực hiện các biện pháp bảo mật trong xử lý thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, bạn cần biết rằng không có biện pháp bảo mật nào là tuyệt đối an toàn. Do đó, đối với các trường hợp ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ, rò rỉ hoặc bị đánh cắp. Vì vậy, bạn phải có nghĩa vụ bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân của mình.